Запазването на човешкото достойнство беше ключова тема в официалното обръщение на Папа Франциск към депутатите в Европейския парламент във вторник. Темите за имиграцията, защитата на околната среда, човешките права и демокрацията също присъстваха в речта, с която той призова „Европа да преоткрие най-доброто в себе си“. При откриването на официалното заседание председателят на Парламента Мартин Шулц констатира, че загубата на доверие на хората в политиката, на национално и европейско ниво, е „огромна“. Той подчерта, че няма институция, която да може да функционира без подкрепа. „Ето защо всички трябва да си сътрудничим, за да възвърнем изгубеното доверие“, заяви той.

Г-н Шулц наблегна на „общите цели“, които ЕС и Католическата църква имат за насърчаване на ценности като „толерантност, уважение, равенство, солидарност и мир“ и добави, че „Европейският съюз е за приобщаване и сътрудничество, не за изключване и конфронтация“.

Човешки права и достойнства

„Бих искал да отправя послание за надежда и кураж за всички граждани на Европа“, заяви пред членовете на ЕП Папа Франциск. Той заяви, че достойнството е било централна концепция в процеса на възстановяване на Европа след Втората световна война и даде висока оценка на факта, че „насърчаването на правата на човека е ключово в ангажимента на ЕС да защитава достойнството на личността“, както в рамките на Съюза, така и в отношенията си с трети държави.

„Европейският парламент има отговорност към запазването на демокрацията за народите на Европа: не бива да се позволява на демокрациите да се срутят под натиска на мултинационални интереси, които не са универсални“, заяви Папа Франциск. Той добави, че е дошло време за насърчаване на политики, които създават работни места, но преди всичко е необходимо достойнството на работещите да бъде възстановено чрез осигуряване на подходящи условия на труд.

Околна среда и миграция

„Европа винаги е била първа в усилията за насърчаване на екологията“, подчерта Папата. Опазването на околната среда означава тя да не бъде рушена, но също така и да се „използва за добри цели“ - като осигуряване на храна за нуждаещите се, а не за разхищения.

Папа Франциск засегна и въпроса за миграционните потоци към ЕС. Той заяви: „Не можем да оставим Средиземноморието да се превърне в обширно гробище“, подчертавайки, че хората, които пристигат с лодки, се нуждаят от „приемане и помощ“. Европа ще бъде в състояние да се справи с проблемите, свързани с имиграцията, „само ако е в състояние ясно да отстои своята собствена културна идентичност“, добави той.

Информационно бюро на ЕП - София