Министерският съвет одобри проект на Протокол №2 за изменение на подписания през май м. г. Меморандум за разбирателство между българското правителство и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на двустранен проект за унищожаване на запасите от ракетно гориво. С Меморандума се определя реда за унищожаване на запасите от излишните за Българската армия компоненти на течно ракетно гориво. Тези продукти, които са останали в резултат на снемане от въоръжение на остарели ракетни комплекси, се съхраняват в складовете на Българската армия. Те са опасни за околната среда и човешкото здраве. С подписването на Меморандума е решен проблемът по тяхното унищожаване извън територията на страната.
Одобреният днес протокол допълва Меморандума, като дава възможност да бъдат прибавени нови количества и видове горива и окислители. Влизането му в сила ще спомогне за изпълнение на проекта, в резултат на който Българската армия ще се освободи от токсични и взривоопасни продукти, криещи сериозни рискове от хуманитарен и екологичен характер.

Пресцентър МС