Общинският съвет на Павел баня даде зелена светлина за разкриване на Дневен център за стари хора в село Асен. Решението на павелбанските съветници бе взето на проведеното заседание на ОбС в последните дни на месец септември. 

Дневният център за стари хора в село Асен ще е с делегиран от държавата бюджет. Неговата дейност ще стартита от 01.09.2015 г. Центърът за стари хора ще се помещава в сградата намираща се в УПИ I в кв. 28 по плана на село Асен община Павел баня, представляваща полумасивна едноетажна сграда. Застроената му площ ще е 226 кв.м. и ще е с капацитет 30 места и персонал 3 лица.

- повече прочетете в бр. 42 на в. "Долина"

Яница Станчева