40 старци ще се радват на нов дом за стари хора в павелбанското село Виден от догодина, това стана ясно от проведеното заседание на ОбС – Павел баня в последните дни на септември. Местният парламент на Павел баня даде зелена светлина с 14 гласа „ЗА” за разкриване на Дом за стари хора в село Виден. Домът ще функционира като делегирана държавна дейност и ще стартира от 01.09.2015 г. 
Дом за стари хора ще се помещава в сградата намираща се в УПИ VIII-152 в кв.5 по плана на село Виден, община Павел баня и представлява сграда завършен в груб строеж със застроена площ на едноетажна част 162 кв.м., двуетажна част 55 кв.м., триетажна част със застроена площ 455 кв.м. 
Капацитет на социалното заведение 40 места и персонал от 18 души. 
Основната цел на дома з астари хора ще е да подобри живота на лицата живеещи в специализираната институция, чрез предлагане на 24-часови грижи, съобразени с желанията, личния избор и потребностите на потребителите. Домът ще дава и възможност за самостоятелно организиране на свободното време. Като ще насърчава потребителите на услугата да поддържат социални контакти с близки и приятели. Също така ще бъдат насърчавани за участие в културни и други дейности и творчески изяви. 
Един от основните мотиви за изграждането на дома за стари хора в село Виден е, че той ще предоставя комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Яница Станчева

- бр. 42 на в. "Долина"

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ